Prekių katalogas

Prekių komentarų tvarkymo taisyklės

 • Detaily®.lt Prekių komentarų tvarkymo taisyklės

  I. Sąvokos

  1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.detaily.lt operatorius yra MB „Svarbios detalės”, įmonės kodas 304087984, buveinės adresas: Šiaurės pr. 79-13 Kaunas, telefonas: +370 634 54456, el. pašto adresas: shop@detaily.lt
  2. Šios vartotojų Komentarų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato www.detaily.lt Klientų Komentarų apie įsigytas prekes rinkimo, tvarkymo ir jų viešinimo tvarką.
  3. Detaily®.lt – internetinė parduotuvė, veikianti adresu www.detaily.lt
  4. Komentaras – tai Kliento, pateikta atvira nuomonė apie prekę, kurią įsigijo Detaily®.lt
  5. Reitingas – tai Kliento įsigytos prekės internėtinėje svetainėje pateiktas įvertinimas „balais“ 5 (penkių) žvaigždučių sistemoje.
  6. Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių internetinėje parduotuvėje Detaily®.lt
  7. Kitos Taisyklėse naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

  II. Prekių komentarų rinkimo tvarka

  1. Bendrovė skelbia autentiškus, t.y. tik pačių Klientų sukurtus ir Bendrovei pateiktus Komentarus. Koreguojamas gali būti tik pranešimo ilgis, akivaizdžios gramatinės ar skyrybos klaidos.
  2. Komentarai renkami neatlygintinai, Kliento iniciatyva, pateikiant atsiliepimą apie publikuojamas prekes
  3. Bendras Reitingų balas skaičiuojamas išvedus aritmetinį vidurkį, t. y. susumavus visus gautus įvertinimų balus (žvaigždutes) ir padalijus juos iš gautų įvertinimų balų skaičiaus.
  4. Komentarus gali palikti visi vartotojai nurodydami Reitingo balą, Vardą, el. pašto adresą ir Komentarą. 
  5. Komentaras skelbiamas tik patvirtinus įsigijimo Detaily®.lt faktą
  6. Bendrovė skelbia tiek teigiamus, tiek neigiamus vartotojų Komentarus apie prekes
  7. Bendrovė neskelbia komentarų ir turi teisę blokuoti komentarus, kurie:
   1. – yra susiję su nelegalia veikla;
   2. – Komentarų turinys yra įžeidžiantis;
   3. – Komentaruose yra keiksmažodžių, neapykantos kurstymo, diskriminacijos, grasinimų ir pan.
   4. – Komentare yra pateikiama melaginga informacija;
   5. – Apsimestinių vartotojų komentarų;
   6. – Komentarų turinys yra reklaminis. 
  8. Detaily® .lt viešai rodo tik Komentarą pateikusio asmens vardą ir Komentaro turinį.
  9. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais el. pašto adresas, telefono numeris ar kita informacija susijusi su asmeniu, kuris pateikė Komentarą nėra publikuojama teisėtais pagrindais.
  10. Detaily®.lt gali priimti, atmesti arba pašalinti atsiliepimus savo nuožiūra. 
  11. Komentarai skelbiami valstybine – lietuvių kalba.
  12. Bendrovė neprisiima atsakomybės už patalpintus atsiliepimus, vertinimus ir iš jų kilusias pretenzijas ar nuostolius.  
  13. Bendrovė turi teisę keisti, taisyti ir pildyti Taisykles teisės aktuose nustatyta tvarka. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje parduotuvėje momento.

  III. Baigiamosios nuostatos

  1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/2161.
  2. Asmens identifikacijos dėl pateikto Atsiliepimo ir (ar) Reitingo apie prekę tikslu bei siekdama vartotojams leisti susipažinti su internetinėje svetainėje įsigijusių prekę pirkėjų patirtimi ir nuomone (vertinimu), Detaily®.lt tvarko Klientų pateiktus asmens duomenis. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą galima sužinoti Detaily®.lt privatumo politikoje.
  3. Asmenys gali kreiptis dėl Bendrovės vykdomo Atsiliepimų tvarkymo el. paštu: shop@detaily.lt
  4. Asmenys, manantys, kad jų teisės buvo pažeistos, gali prašymą/skundą pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformojgue https://ec.europa.eu/odr/.